Aktuális

Hírek

Legfrissebb információ a kutak engedélyezéséhez kapcsolódó határidővel kapcsolatban

2020. június 11. 11:48

Legfrissebb információ a kutak engedélyezéséhez kapcsolódó határidővel kapcsolatban

2020. május 28.-án megjelent a Magyar Közlöny 125. számában a legfrisseb módosítás a bejelentési határidővel kapcsolatban:

2020. évi XXXI. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról

20. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”
21. § A Vgtv. 45/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45/M. § E törvénynek a Vgtv.mód3.-mal megállapított 29. § (7) bekezdését a Vgtv.mód3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Utoljára frissítve: 2020. 06. 11. 11:48

Fel